Om oss

Bergset AS er et konsulentselskap som arbeider med forretningsutvikling. Våre kunder er både private og offentlige virksomheter. Vi bistår våre kunder med ledelses- og løsningskapasitet i oppgaver som normalt ligger utenfor deres ordinære drift i dag. Tjenestene omfatter bl.a strategi-, konsept-, og softwareutvikling. Vi jobber på prosjektbasis, og tar her også større oppdrag med oppbygging av selskap/avdelinger gjennom en Management for Hire avtale. Vårt team har lang praktisk erfaring innen våre tjenesteområder.

I tillegg til å jobbe som rådgivere for kunder, arbeider vi med utvikling av egne bedrifter og prosjekter gjennom selskapet Bergset Holding AS. Per dato er Bergset AS et rent familieselskap og består av;

 • Roger Bergset

  CEO

  Siviløkonom

 • Kristoffer Strøm Bergset

  CTO

  Dataingeniør/programutvikler

Vi har i tillegg et nettverk av samarbeidspartnere som vi trekker inn i relevante prosjekter.

Tjenester

Vi tilbyr rådgivning innen strategi-, konsept- og softwareutvikling. Vi jobber på prosjektbasis, men kan også ta større oppdrag med oppbygging av selskap/avdelinger gjennom en Management for Hire avtale.

Prosjektledelse

Planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjekter er grunnelement for alt vi arbeider med. Også de andre tjenestene vi leverer vil være organisert og gjennomført som prosjekter. Vi tar også på oss større prosjektoppdrag som relateres til forretningsutvikling og hvor god planlegging, koordinering av ressurser, fremdrift og kontroll på økonomi er sentrale element. I noen tilfeller gjennomføres disse som Management for hire oppdrag.

Konseptutvikling

Vi bistår bedrifter med å forbedre eksisterende og nye forretningskonsepter. Dette kan omfatte nye eller forbedrede produkter og tjenester, helt nye forretningsideer eller forretningsmodeller. Kunde-/brukerinnsikt og å forstå hva som har verdi for kunden/brukeren er sentralt i denne utviklingen. Mange forretningskonsepter vil i dag ha et digitalt innhold enten helt eller delvis. Som del av konseptutviklingen kan vi også gjennomføre prototyping av digitale løsninger.

Strategiutvikling

Vi hjelper bedrifter med å utvikle bedre strategier for å utnytte selskapet kapasiteter optimalt. Hvordan et strategioppdrag legges opp avhenger av bedriftens behov. Det kan omfatte en totalstrategi for hele bedriften, eller en delstrategier for enkelte områder som f.eks. optimalisering av verdikjeden, utvikling av organisasjonen eller salg- og markedsstrategi.

Innovasjon

En ren innovasjonsprosess vil gjerne inneholde elementer av de ovennevnte tjenestene. Vi bruker her i hovedsak Doblins metoder som vil avdekke potensialet for innovasjon innen bl.a.;

 • Inntektsmodeller – nye måter bedriften kan tjene penger
 • Nettverk – hvem og hvordan bør man samarbeide
 • Produkter/tjenester – forbedring av eksisterende eller helt nye
 • Organisasjonen og prosesser – effektivisering i hvordan vi jobber
 • Kundeopplevelser

IT-løsninger

Vi utvikler IT-løsninger tilpasset den enkelte bedrifts behov. Dette kan være nye heldigitale løsninger, men en annen vanlig variant er databaseløsninger som lagres/driftes i skyen og som integreres med allerede eksisterende systemer. Slike løsninger kan vi også tilby som SaaS løsninger og drifte for selskaper.

Leveranser

Roger Bergset

Roger Bergset

Kristoffer Strøm Bergset

Kristoffer Strøm Bergset

Roger Bergset

Roger Bergset

Roger Bergset

Roger Bergset

Kristoffer Strøm Bergset

Kristoffer Strøm Bergset

Kontakt Oss