Sødermann AS

DigitaliseringSødermann AS

Fra 2021 - løpende

Situasjon

Sødermann AS driver rådgivning innen kommunal forvaltning og tilbyr digitale løsninger. En av disse er Munikum som er et digitalt samhandlingsverktøy for kommunal sektor. Sødermann AS arbeider også med utvikling av andre forretningsmodeller og digitale konsepter. De hadde et behov for en leverandør som kunne bidra til å utvikle, vedlikeholde og drifte deres IT-løsninger.

Løsning

Vi har i dag en løpende avtale med Sødermann AS. Vi arbeider med videre utvikling, vedlikehold, drift og support av Munikum-plattformen. Dette er en plattform hvor Kristoffer ledet den softwaremessige utviklingen da han jobbet hos Munikum. Munikum er utviklet som en skalerbar skytjeneste bygd på programvarekontainer basert mikrotjeneste-arkitektur og integrert med tjenestene til Amazon Web Services. Kristoffers arbeidsoppgaver omfatter programvareutvikling både på frontend og backend, design av databasearkitekturen og oppsett og administrering av tjenestene i Amazon Web Services.

Kristoffer bistår også Sødermann med utvikling av nye produkter rettet mot samme kundegruppe. Han deltar med sin kompetanse hele veien fra ideestadiet, i en proof of concept fase og i den endlige utviklings- og driftsfasen. Dette styrker Sødermann sin utvikling, slik at de kan konsentrere seg om foretningsutvikling, design og kundene og være trygg på at de gjør de rette teknologivalgene i prosessen.

Resultatet

Sødermann sin Munikum-plattform er i full ordinær drift og nye kunder kommer til. Løsningen utvikles fortsatt. Det nye utviklingsprosjektet er underveis og går som planlagt.

www.munikum.no