BedriftsrådgivningEcobait AS

Roger Bergset – min rolle

Bedriftsrådgiver: Fra 2013 – September 2019

Rådgivning, prosjektoppfølging, finansiering, forhandlinger, analyser.

Situasjon

Linefiske i Norge har som en av sine utfordringer å finne frem til et miljømessig bærekraftig agn slik at man slipper å benytte seg av menneskemat til agn. Man hadde i 20 år arbeidet med løsninger innen restrukturert agn, med bruk av avskjær fra fisk som basis. Men dette hadde ikke lykkes. Der var nye initiativ på gang og samarbeid mellom Linemiljøet i Måløy ved Kåre Furnes og FHF for å se om dette kunne dras videre.

Hva vi gjorde

De innledende prosjektene som var på gang baserte seg på bruk av samme teknologi, dvs bruk av avskjær. Dette var prosjekt som var finansiert av FHF og ble gjennomført i regi av Sintef. Det ble ingen stor suksess. Det videre arbeidet ble besluttet gjennomført gjennom et selskap. Det ledende selskapet innen miljøvennlig agn den gang var Norbait DA. Jeg gjennomførte en Due Dilligence. Det ble ikke enighet mellom partene om pris/vilkår. Det nye selskapet Ecobait AS ble da etablert høsten 2013 med 7 linebåtrederier og Fiskernes Agnforsyning som eiere. Med Ecobait i spissen ble det etablert et fellesprosjekt med 3 andre bedrifter som drev med utvikling av agn; Escano AS, Lineagn AS og Fiskevegn AS. Som forskningspartnere var med Havforskningsinstituttet og Nofima. Prosjektet forsket på attraktanter, samt tilrettela for omfattende testing. Forskningsrådet ga et BIA-tilskudd på NOK 8,2 mill. til dette 3 -årige prosjektet. Høsten 2015 ansatte Ecobait AS daglig leder og kunne gå over i en mer operativ fase. Etter ett år endret da selskapet teknologisk plattform og gikk over til ekstrudert stivelse. Det ble etter oppstarten av arbeidet gjennomført 4 rettede emisjoner, og drevet en kontinuerlig utviklingsaktivitet som i tillegg til egenkapital ble finansiert av FHF, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Rollen som rådgiver har i hovedsak vært; strategisk og operativt ift. finansiering, prosjektsøknader, konsortieavtaler, forhandlinger, rapportering. Arbeide tett både med styret, daglig leder og alle samarbeidspartnerne.

Hva vi oppdaget

For å lykkes med utviklingsprosjekter er man avhengig av 5 ting;

  • Finne den rette personen som kan drive prosjektet fremover
  • Bygge det rette teamet med supplerende kompetanse
  • Utvikle et godt forhold til samarbeidspartnere
  • Ha gode eiere som støtter opp om prosjektet.
  • Samt finne en løsning som fører til målet

Resultatet

Resultatet ble utviklingen av et produktkonsept som har et globalt marked. Ecobait viste allerede i 2019 at man kommer i mål og løser utfordringene knyttet til miljøvennlig agn med denne teknologien. Det som gjenstår er industrialiseringen.