Romvesen AS

DigitaliseringRomvesen AS

Kristoffer Strøm Bergset – min rolle

Utvikler: Fra 2020 - løpende

Situasjon

Romvesen AS leverer tjenester og produkter til bedriftsmarkedet. Selskapet selger droner med tilbehør til profesjonell bruk, og leverer tjenester innen inspeksjon, kartlegging, opplæring og bakkeradar. Primærkundene her er bygg- og anlegg, energibransjen, landbruk og offentlig sektor, men selskapet leverer til de som har et behov. I tillegg har de nå en av norges beste dronebutikker for proffmarkedet.

Romvesen AS har et stort behov innen IT både når det gjelder utvikling av nye applikasjoner, tilpasninger av eksisterende løsninger, drift og integrasjon mellom ulike både interne og eksterne systemer.

Løsning

Vi har i dag en langsiktig samarbeidsavtale med Romvesen AS, hvor vi er deres faste samarbeidspartner innen IT. Dette omfatter:

  • Utvikle og implementere nye applikasjoner/løsninger
  • Integrasjon mellom ulike systemer inkl. automatisering av prosessar.
  • Driftstenester

Noen av leveransene så langt:

  • Nettbutikk: B2B nettbutikk utviklet med WooCommerce. Denne er videre integrert med regnskaps- og CRM systemet 24SevenOffice med bl.a kunde(CRM), produktliste/-lager og ordre/fakturering.
  • Romvesen Cloud: Vi har utviklet deres skytjeneste med opplasting, prosessering og visning av data for GPR bakkeradar og andre tjenester. Kundetilgang til eget område med tilgang til detaljert informasjon og rapporter for de kundeprosjekt som gjennomføres. Registrering av droneflyging, m.v.

Ytterligere forsknings- og utviklingsprosjekter er under arbeid.

Resultatet

Romvesen får nå utviklet kundetilpassede kostnadseffektive løsninger som introduserers raskt i markedet, og som vesentlig øker selskapets konkurransekraft og lønnsomhet.

www.romvesen.as