Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue)

Prosjektledelse, Management for hireStiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue)

Roger Bergset - min rolle

Prosjektfase (prosjektledelse): Juni 2017 – September 2018

Oppstart og oppbygging av bedriften: Oktober 2018 – September 2020.

Situasjon

Nordfjord og Sogn og Fjordane er det eneste området i landet uten et forskningsinstitutt på marin sektor. Samtidig har man mange verdensledende bedrifter i regionen som kjøper mye forskningstjenester fra forskningsinstitutter fra byene. Men det skaper ikke arbeidsplasser i vårt distrikt.

Hva vi gjorde

Etter de erfaringene jeg hadde gjort gjennom arbeidet med Ecobait AS i perioden 2013-2018, ble de førte ideskissene utarbeidet, og en prosjektplan utformet. Vi fikk raskt forankret prosjektet i næringslivet og prosjektet ble lagt til Måløy Vekst. Første del av prosjektet fikk vi på plass en samarbeidsavtale med Biovitenskaplig Fakultet på NMBU som akademisk partner. I andre del av prosjektet ble innholdet konkretisert, og prospekt ble utarbeidet «LINK». Selskapet ble stiftet i august 2018. Næringslivet gikk da inn med ca 2,8 mill i gavemidler til Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter. I løpet av vinteren kom det på plass ytterligere finansiering fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommuner og Innovasjon Norge. Totalt ble mer enn NOK 32 mill. kapital skaffet til veie. Arbeidet med å bygge opp den forskningsstaben i selskapet startet våren 2019. Pr september 2019 hadde selskapet 5 medarbeidere, derav 3 forskere og var fulltallig. Det ble arbeidet parallelt med innsalg av prosjekter, utvikling av forretningskonsepter og egne prosjekter. Vi arbeidet etter en strategi om å skape inntekter basert på prosjekt pluss «lange penger», dvs produkt og tjenester som gav løpende inntekter. Samtidig arbeidet vi arbeidet utfra en filosofi om å bidra både i lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt for å kunne bygge nødvendig kapasitet og troverdighet.

Derfor var allianser med andre selskaper og FoU-institusjoner viktig, noe vi hadde stor suksess med. Vi klarte også å få med oss verdensledende forskere, som trodde på våre visjoner.

Hva vi oppdaget

Vi var klar over at det ville ta minimum 2 år før selskapet var godkjent som forskingsorganisasjon. Selskapet drev derfor i praksis under samme arbeidsvilkår som en ordinær bedrift, noe som gjorde oppgaven mer utfordrende. Vi måtte i praksis få andre forskningsorganisasjoner til å stå som formell søker til selskapets forskningsprosjekter for å kunne oppnå rett finansiering for de bedriftene vi arbeidet for og for å delta i offentlig finansierte forskningsprosjekter/anbud. Dette tok tid å få på plass, da vi måtte endre akademisk samarbeidspartner for å få dette til. Det var ellers en naturlig «treghet» i markedet, da de lokale bedriftene hadde prosjekter gående med etablerte samarbeidspartnere, og det ville for flere av disse ville ta litt tid før nye prosjekter var klare.

Resultatet

MMR Ocean Blue er etablert og organisasjonen er på plass. De første prosjekter er i gang og det ble utviklet et banebrytende konsept hvor første leveranse vil være 1. kvartal 2021. Det er knyttet gode kontakter inn mot sentrale samarbeidspartnere. Styret og tidligere ledelse hadde imidlertid noe ulike syn på videre strategi for selskapet.

www.mmroceanblue.com